[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 20 nữ đi đơn hàng đóng hộp hoa quả tại KANAGAWA - Nhật Bản 2019
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: October, 07 2019

[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 20 nữ đi đơn hàng đóng hộp hoa quả tại KANAGAWA - Nhật Bản 2019

Tuyển gấp 20 nữ đi xuất khẩu lao động thời hạn hợp đồng 3 năm cho đơn hàng đóng hộp hoa quả tại KANAGAWA - Nhật Bản.


[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 40 nữ đi đơn hàng chế biến thịt gà quay tại Aomori - Nhật Bản 2019
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: October, 01 2019

[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 40 nữ đi đơn hàng chế biến thịt gà quay tại Aomori - Nhật Bản 2019

Tuyển gấp 40 nữ đi xuất khẩu lao động thời hạn hợp đồng 3 năm cho đơn hàng chế biến thịt gà quay tại Aomori - Nhật Bản.


[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 15 nữ đi đơn hàng trồng nấm tại Hokkaido - Nhật Bản 2019
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: October, 01 2019

[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 15 nữ đi đơn hàng trồng nấm tại Hokkaido - Nhật Bản 2019

Tuyển gấp 15 nữ đi xuất khẩu lao động thời hạn hợp đồng 3 năm cho đơn hàng trồng nấm tại Hokkaido - Nhật Bản.


[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 25 nữ đi đơn hàng chăn nuôi bò sữa tại Hokkaido - Nhật Bản 2019
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: September, 30 2019

[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 25 nữ đi đơn hàng chăn nuôi bò sữa tại Hokkaido - Nhật Bản 2019

Tuyển gấp 25 nữ đi xuất khẩu lao động thời hạn hợp đồng 3 năm cho đơn hàng chăn nuôi bò sữa tại Hokkaido - Nhật Bản.


[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 20 nữ đi đơn hàng chế biến thực phẩm tại Aichi - Nhật Bản 2019
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: September, 30 2019

[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 20 nữ đi đơn hàng chế biến thực phẩm tại Aichi - Nhật Bản 2019

Tuyển gấp 20 nữ đi xuất khẩu lao động thời hạn hợp đồng 3 năm cho đơn hàng chế biến thực phẩm tại Aichi - Nhật Bản.


[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 25 nam/nữ đi đơn hàng nông nghiệp thu hoạch cà chua tại Kumamoto - Nhật Bản 2019
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: September, 30 2019

[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 25 nam/nữ đi đơn hàng nông nghiệp thu hoạch cà chua tại Kumamoto - Nhật Bản 2019

Tuyển gấp 25 nam/nữ đi xuất khẩu lao động thời hạn hợp đồng 3 năm cho đơn hàng nông nghiệp thu hoạch cà chua tại Kumamoto - Nhật Bản.


[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 16 nam đi đơn hàng sản xuất gạch tại Chiba - Nhật Bản 2019
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: September, 28 2019

[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 16 nam đi đơn hàng sản xuất gạch tại Chiba - Nhật Bản 2019

Tuyển gấp 16 nam đi xuất khẩu lao động thời hạn hợp đồng 3 năm tại Chiba - Nhật Bản.


[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 24 nam đi đơn hàng giàn giáo tại Fukuoka - Nhật Bản 2019
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: September, 28 2019

[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 24 nam đi đơn hàng giàn giáo tại Fukuoka - Nhật Bản 2019

Tuyển gấp 24 nam đi xuất khẩu lao động thời hạn hợp đồng 3 năm tại Fukuoka - Nhật Bản.


[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 18 nam đi đơn hàng cốt thép tại Tokyo - Nhật Bản 2019
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: September, 28 2019

[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 18 nam đi đơn hàng cốt thép tại Tokyo - Nhật Bản 2019

Tuyển gấp 18 nam đi xuất khẩu lao động thời hạn hợp đồng 3 năm tại Tokyo - Nhật Bản.


[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 9 nam, 9 nữ đi đơn hàng trồng hoa nhà kính tại Chiba - Nhật Bản 2019
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: September, 28 2019

[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 9 nam, 9 nữ đi đơn hàng trồng hoa nhà kính tại Chiba - Nhật Bản 2019

Tuyển gấp 09 nam, 09 nữ đi xuất khẩu lao động thời hạn hợp đồng 3 năm tại Chiba - Nhật Bản.


[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 06 nữ đi đơn hàng may áo sơ mi tại Akita - Nhật Bản 2019
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: September, 28 2019

[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 06 nữ đi đơn hàng may áo sơ mi tại Akita - Nhật Bản 2019

Tuyển gấp 06 nữ may áo sơ mi đi xuất khẩu lao động thời hạn hợp đồng 3 năm tại Akita - Nhật Bản.


[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 9 nam đi đơn hàng lát sàn nhà tại Aichi - Nhật Bản 2019
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: September, 28 2019

[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 9 nam đi đơn hàng lát sàn nhà tại Aichi - Nhật Bản 2019

Tuyển gấp 9 nam lát sàn nhà đi xuất khẩu lao động thời hạn hợp đồng 3 năm tại Aichi - Nhật Bản.


[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 18 nam đi đơn hàng chống thấm tại Kagawa - Nhật Bản 2019
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: September, 28 2019

[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 18 nam đi đơn hàng chống thấm tại Kagawa - Nhật Bản 2019

Tuyển gấp 18 nam chống thấm đi xuất khẩu lao động thời hạn hợp đồng 3 năm tại Kagawa - Nhật Bản.


[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 25 nữ đi đơn hàng may đồ trẻ em tại Saitama - Nhật Bản 2019
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: September, 27 2019

[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 25 nữ đi đơn hàng may đồ trẻ em tại Saitama - Nhật Bản 2019

Tuyển gấp 25 nữ may đồ trẻ em đi xuất khẩu lao động thời hạn hợp đồng 3 năm tại Saitama - Nhật Bản.


[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 20 nữ đi đơn hàng trồng rau trong nhà kính tại Kumamoto - Nhật Bản 2019
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: September, 27 2019

[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 20 nữ đi đơn hàng trồng rau trong nhà kính tại Kumamoto - Nhật Bản 2019

Tuyển gấp 20 nữ trồng rau trong nhà kính đi xuất khẩu lao động thời hạn hợp đồng 3 năm tại Kumamoto - Nhật Bản.


0966.889.186