[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 70 nữ đóng gói cơm hộp tại SAITAMA - Nhật Bản 2019
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: September, 27 2019

[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 70 nữ đóng gói cơm hộp tại SAITAMA - Nhật Bản 2019

Tuyển gấp 70 nữ đóng gói cơm hộp đi xuất khẩu lao động thời hạn hợp đồng 3 năm tại SAITAMA - Nhật Bản.


[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 30 nam đóng gói cơm hộp tại SAITAMA - Nhật Bản 2019
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: September, 27 2019

[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 30 nam đóng gói cơm hộp tại SAITAMA - Nhật Bản 2019

Tuyển gấp 30 nam đóng gói cơm hộp đi xuất khẩu lao động thời hạn hợp đồng 3 năm tại SAITAMA - Nhật Bản.


[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 25 nam đóng gói cơm hộp tại TOKYO - Nhật Bản 2019
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: September, 27 2019

[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 25 nam đóng gói cơm hộp tại TOKYO - Nhật Bản 2019

Tuyển gấp 25 nam đóng gói cơm hộp đi xuất khẩu lao động thời hạn hợp đồng 3 năm tại TOKYO - Nhật Bản.


[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 80 nam nữ đóng gói cơm hộp tại CHIBA - Nhật Bản 2019
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: September, 27 2019

[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 80 nam nữ đóng gói cơm hộp tại CHIBA - Nhật Bản 2019

Tuyển gấp 80 nam nữ đóng gói cơm hộp đi xuất khẩu lao động thời hạn hợp đồng 3 năm tại CHIBA - Nhật Bản.


[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 50 nữ đóng gói cơm hộp tại YAMAGATA - Nhật Bản 2019
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: September, 27 2019

[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 50 nữ đóng gói cơm hộp tại YAMAGATA - Nhật Bản 2019

Tuyển gấp 50 nữ đóng gói cơm hộp đi xuất khẩu lao động thời hạn hợp đồng 3 năm tại YAMAGATA - Nhật Bản.


[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 50 nữ đóng gói cơm hộp tại IBARAKI- Nhật Bản 2019
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: September, 27 2019

[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 50 nữ đóng gói cơm hộp tại IBARAKI- Nhật Bản 2019

Tuyển gấp 50 nữ đóng gói cơm hộp đi xuất khẩu lao động thời hạn hợp đồng 3 năm tại IBARAKI - Nhật Bản.


[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 09 nữ chế biến sushi - Nhật Bản 2019
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: September, 25 2019

[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 09 nữ chế biến sushi - Nhật Bản 2019

Đơn hàng chế biến sushi là đơn hàng tốt, cung cấp việc làm lương cao, hứa hẹn môi trường làm việc cho nhiều trải nghiệm, kỹ năng phục vụ cho việc phát triển sự nghiệp sau này khi trở về Việt Nam của bạn. Chắc chắn những điều bạn học hỏi được từ công việc chế biến sushi tại Nhật Bản sẽ giúp bạn có nền tảng tốt nếu muốn mở nhà hàng, quán ăn hay kinh doanh thực phẩm,… hoặc kiếm được một công việc lương cao khi trở về Việt Nam.


[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 50 người đi đơn hàng đóng gói chế biến cơm hộp - Nhật Bản 2019
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: September, 25 2019

[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 50 người đi đơn hàng đóng gói chế biến cơm hộp - Nhật Bản 2019

Tuyển gấp 50 người đóng gói và chế biến thức ăn kèm đi xuất khẩu lao động thời hạn hợp đồng 3 năm tại SAITAMA - Nhật Bản.


[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 30 nữ đóng gói cơm hộp tại Ibaraki - Nhật Bản
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: September, 14 2019

[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 30 nữ đóng gói cơm hộp tại Ibaraki - Nhật Bản

Đóng gói cơm hộp là một trong những ngành nghề thực phẩm phía Nhật Bản đang rất cần nguồn nhân lực nước ngoài.


0966.889.186